Köklü şirket kültürümüz dâhilinde şekillenen İstihdam Politikamız bazı temel ilklere dayanır. Bu ilkeler çerçevesinde her ne pozisyon için olursa olsun aşağıdaki değişmez yetkinlikler dâhilinde işe alım sürecimiz şekillenir.


Performans Yönetimi

Hasırcı Ailesi’nde performans yönetimi, hedeflerin belirlenmesi ara dönem ve sene sonu takibi ve belirli periyodlarda geri bildirimler üzerinden performans değerlendirmesi aşamalarından oluşuyor. Buradaki temel amaç tüm yönetim birimlerinin ortak stratejik hedefler doğrultusunda belirlenen objektif değerler çerçevesinde değerlendirilmesidir. Değerlendirme sonuçlar hem ilerleyen süreçte yeni hedeflerin belirlenmesinde hem de performans iyileştirmeye yönelik motivasyon faktörlerinin oluşturulmasında temel unsur teşkil ediyor.

BAŞVURU ve CV