İnsan Kaynakları

Hasırcı Tekstil başarısının temelinde stratejik yönetim anlayışının yanında değer oluşturmak, eldeki değerleri keşfederek Kurumsal yapımıza uygun olarak yetiştirmek, her yeni değerle de yeni bakışlar kazanmak anlayışı yer almaktadır.

Hasırcı Tekstil insan kaynakları yönetiminin hedefi; topluluk vizyonu ve iş sonuçlarına ulaşmak için değer yaratan insan kaynakları stratejileri geliştirmek ve bunları uygulamaktır, insan kaynakları yönetimi anlayışının benimsendiği, herkesin çalışmak istediği ve çalışmaktan gurur duyduğu örnek bir topluluk olmaktır. Bu stratejilerin gerçekleştirilmesi için;

Müşteri Duyarlılığı

Liderlik ya da Takım Üyeliği

Takım Çalışması

İletişim

İşbirliği Geliştirme

Sonuç Odaklılık

İş Sorumluluğu

Girişimcilik

Performans Yönetimi

Hasırcı Ailesi'nde performans yönetimi, hedeflerin belirlenmesi ara dönem ve sene sonu takibi ve belirli periyodlarda geri bildirimler üzerinden performans değerlendirmesi aşamalarından oluşuyor.
Buradaki temel amaç tüm yönetim birimlerinin ortak stratejik hedefler doğrultusunda belirlenen objektif değerler çerçevesinde değerlendirilmesidir. Değerlendirme sonuçlar hem ilerleyen süreçte yeni hedeflerin belirlenmesinde hem de performans iyileştirmeye yönelik motivasyon faktörlerinin oluşturulmasında temel unsur teşkil ediyor.

Başvuru Formu

Sizi kısaca tanıyalım..