Verimlilik İlkemiz

Hem sorumlu işletmeciliğin temel felsefesi hem de sosyal sorumluluk görevimiz.

Bize sunulan her türlü kaynağı kullanırken dikkatli davranmayı çevreye, insanlığa, gelecek kuşaklarımıza ve kendimize duyduğumuz saygının ve inancımızın bir tezahürü olarak görüyoruz.

İstihdam

Gelenekselleşen kurumsal kültürümüz ile sektörümüzün öncü kuruluşlarından birisi olarak;

Yaptığımız yatırımlar ve oluşturduğumuz istihdamın yanı sıra, içinde bulunduğumuz toplumun bir parçası olduğumuz felsefesinden hareketle toplumsal paylaşım ve hayır projelerine katkılarımızı her geçen yıl arttırarak devam ettiriyoruz.

Paylaşım Projeleri

Vakıf ve sosyal sorumluluk projelerine sürekli ayni ve nakdi yardımda bulunmayı yaratılışımızın bir gayesi olarak görerek, bugün olduğu gibi gelecekte de, bu topraktan aldığını bu toprağın insanına verme felsefesiyle istihdam potansiyelimizi artıracak tesisler oluşturmaya ve daha büyük toplumsal paylaşım projeleri üretmeye devam edeceğiz.

Çevre Dostu Ürünler

BCF iplik %100 polipropilenden oluşmakta olup, atık malzemenin ekonomik değeri ve geri dönüştürme sürecinin kolaylığı göz önünde tutulduğunda üretim aşamasında ya da sonrasında atık olarak doğaya bırakılması söz konusu değildir.

Üretim teknolojimiz sayesinde çok düşük telef oranları ile çalışmamızın yanı sıra diğer plastik geri dönüşüm şirketleri ile işbirliğimiz dahilinde satın alınan tüm polipropilen hammaddeyi işleyip farklı kalitelerde 100% oranda ekonomiye kazandırıyoruz.

Öte yandan tedarik edilen diğer sarf malzemelerinin özellikle boya maddesinin çevreye zararlı ağır metaller ya da kimyasallar içermemesine özen göstererek tüketicilere daha çevreci ürün ve hizmet seçenekleri oluşturarak sorumlu satın alma davranışlarının geliştirilmesini amaçlıyoruz.

Enerji sektöründeki yatırımlarımız neticesinde 4.3 mega watt kurulu gücündeki trijenerasyon doğalgazdan enerji üreten tribünler ile kendi tesislerimizin elektrik, buhar ve soğuk su ihtiyacını karşılıyoruz. Yenilebilir enerji konusunda uzman ekibimiz doğaya saygılı yatırımlar yapmak üzere ar-ge ve fizibilite çalışmalarımızı durmaksızın devam ediyor.

Geri Dönüşüm

Polipropilen hammadde ileri teknoloji kullanılan tesisimizde telef oranı minimize edilerek işlenmektedir. Çok az miktardaki telef ise geri dönüşüm tesislerine gönderilip %100 oranında geri dönüştürülebilir ürün olarak ekonomiye kazandırılmaktadır.

Sosyal sorumluluk ve verimlilik ilkelerimizle tamamen örtüşen %100 geri dönüştürülebilir ürünümüzün nihai tüketicinin de geri dönüşüm ağına entegre edilmesiyle çok daha çevre dostu bir kimlik kazanacağından eminiz.