Ürün Kalitemiz

Ürün ve Hizmet kalitemizi belirleyen en önemli ilke aslında hayata bakış açımızın da en iyi ifadesi olarak “tüm iş süreçlerimizi , müşterilerin ve toplumun istek ve ihtiyaçlarına odaklı, uluslararası geçerliği olan standartlar temelinde yapılandırmaktır.

Ürün Kalite Anlayışımız aşağıdaki temel ilkelere dayanır:
  • Sağlıklı veri, doğru ölçüm, kesintisiz geri bildirim, ve sürekli iyileştirme temelli kalite yönetimi kural ve yönetmeliklerimize sıkı sıkıya bağlı kalmak.
  • Teknolojiyi yakından takip ederek en kaliteli ürünü en uygun şartlarda sağlamak.
  • Tedarikçilerle birlikte çalışarak tedarik zincirindeki tüm ürünlerin kalite standartlarında olumlu gelişim sağlamak.
  • Müşterilerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerine tam destek vererek tedarik zincirindeki tüm ürünlerin kalitesine olumlu katlılar sağlamak.