Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

HASIRCI TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE AYDINLATMA METNİ

İsbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden HASIRCI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.S (“HASIRCI”) tarafından Hasırcı’nın 6698 sayılı Kisisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak Hasırcı bünyesinde islenen kisisel veriler hakkında açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla kaleme alınmıstır.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Hasırcı tarafından toplanan kisisel verileriniz asağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartları ve amaçları dâhilinde islenecektir:

 • Hasırcı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kisilerin beğeni, kullanım alıskanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özellestirilerek ilgili kisilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası amacıyla,
 • Müsterileri/kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
 • Ürün ve hizmetlerin satıs ve pazarlama süreçlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
 • Hasırcı’nın sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve/veya icrası ile Hasırcı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kisileri faydalandırmak için gerekli çalısmaların is birimleri tarafından yapılması ve ilgili is süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Satıs sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
 • Müsteri/kullanıcı iliskileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Müsteri/kullanıcı talep ve/veya sikâyetlerinin takibi amacıyla,
 • Sözlesme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi ve Hasırcı ile is iliskisi içerisinde olan ilgili kisilerin hukuki, teknik ve ticari is güvenliği temin edilmesi amacıyla,
 • Hasırcı’nın denetim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
 • Hasırcı faaliyetlerinin sirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve icrası amacıyla,
 • Hasırcı operasyonlarının güvenliğinin temini amacıyla,
 • Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla,
 • Yetkili kuruluslara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi amacıyla,
 • Hasırcı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçeklestirilmesi için ilgili is birimleri tarafından gerekli çalısmaların yapılması ve buna bağlı is süreçlerinin yürütülmesi amacıyla,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası amacıyla,
 • Bilgi teknolojileri alt yapısının olusturulması ve yönetilmesi amacıyla,
 • Finans ve/veya muhasebe islerinin takibi amacıyla,
 • Hukuk islerinin takibi amacıyla,
 • İs faaliyetlerinin etkinlik/verimlilik ve/veya yerindelik analizlerinin gerçeklestirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve/veya icrası amacıyla,
 • İs faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,
 • İnsan Kaynakları politikasının planlanması ve yürütülmesi amacıyla,
 • Kurumsal iletisim faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,
 • Lojistik faaliyetlerinin planlanması ve icrası amacıyla,
 • Üretim ve/veya operasyon süreçlerinin planlanması ve icrası ile Hasırcı’nın ticari ve/veya is stratejilerinin planlanması ve icrası amacıyla,
 • Mağazalar, is ortakları ve/veya tedarikçilerle olan iliskilerin yönetimi amacıyla,
 • Stratejik planlama faaliyetlerinin icrası amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin olusturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüslerin sağlanması amacıyla,
 • Kutlama, etkinlik, toplantı, konferans vb. faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla,

2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı

Hasırcı tarafından toplanan kisisel verileriniz yukarıda detayları verilen Sirketin ticari ve/veya is stratejilerinin planlanması ve icrası, sirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçeklestirilmesi için ilgili is birimleri tarafından gerekli çalısmaların yapılması ve buna bağlı is süreçlerinin yürütülmesi, Sirketin ve Sirketle is iliskisi içerisinde olan ilgili kisilerin hukuki, teknik ve ticari is güvenliğinin temin edilmesi, sirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kisileri faydalandırmak için gerekli çalısmaların is birimleri tarafından yapılması ve ilgili is süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla bağlı bulunduğumuz kurumlara, hissedarlara, is ortaklarına (yalnızca anonim olarak), tedarikçilere, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kisiler ile diğer kisilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kisisel veri isleme sartları ve amaçları çerçevesinde kanun ile belirlenmis kosullar çerçevesinde paylasılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kisisel verileriniz; isin niteliğine göre değisebilmekle birlikte sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda belirttiğimiz amaçlar doğrultusunda Sirketimizce ürün veya hizmetin sunulabilmesi, bu kapsamda sorumluluğumuzun doğru ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi gayesiyle toplanmaktadır.

Bu çerçevede ilgili kisisel verileriniz yazılı ve sözlü basvuruları ile, internet ortamında otomatik yollar ile, fiilen kisisel basvurular ile, görüntü ve ses kaydedici cihazlar ile, e-posta yolu ile, sosyal medya araçları ile, çağrı merkezine yapılan basvurular ile, yazılı sözlü ve telefon yoluyla yapılan basvurular ile, web tabanlı veya mobil uygulamalar ile, müsterilerimizden, tedarikçilerimizden ve is ortaklarımızdan gelen yazılı, sözlü ve dijital bildirimler ile, yasal yazısmalar ile elde edilmekte olup, 6698 sayılı kanunun 5. ve 6. maddesinde belirtilen veri isleme sartları çerçevesinde islenmektedir.

4. İlgili Kisinin Hakları

Her ilgili kisi, Hasırcı Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S.’nin 3. Org. San. Böl. Mehmet Batallı Bul. No:69 Baspınar Sehitkamil /GAZİANTEP’de kayıtlı faaliyet adresine kimliğini ibraz ederek sahsen (veya yetkili vekili marifetiyle), ya da bu adrese noter marifetiyle yapılacak yazılı basvuru ile basvuruda bulunarak kendisiyle ilgili;

 1. Kisisel veri islenip islenmediğini öğrenme,
 2. Kisisel verileri islenmisse buna iliskin bilgi talep etme,
 3. Kisisel verilerin islenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dısında kisisel verilerin aktarıldığı üçüncü kisileri bilme,
 5. Kisisel verilerin eksik veya yanlıs islenmis olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7 nci maddede öngörülen sartlar çerçevesinde kisisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan islemlerin, kisisel verilerin aktarıldığı üçüncü kisilere bildirilmesini isteme,
 8. İslenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kisinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kisisel verilerin kanuna aykırı olarak islenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Basvurunuz, sirketimize ulastığı tarihten itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde yanıtlandırılmaktadır. Ancak, islemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hasırcı’nın Kisisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

5. Veri Sorumlusunun Kimliği

Mersis No 0458023124900019
Vergi No 4580482310
URL www.hasircitekstil.com
Telefon 342 337 9208
Adres 3. Org. San. Böl. Mehmet Batallı Bul. No:69 Baspınar Sehitkamil /GAZĐANTEP